Pozwolenia na budowę jerzmanowice-przeginia

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w jerzmanowice-przegini

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla jerzmanowice-przegini. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w jerzmanowice-przegini. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie jerzmanowice-przegini

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w jerzmanowice-przegini. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa sieci gazowej śc/c wraz z budową przyłącza gazu do szafki gazowej umieszczonej w linii ogrodzenia dz. nr 58/2, 59/2, 58/1 w m. Łazy, gmina Jerzmanowice – Przeginia.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.175.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłącza gazu do szafki gazowej umieszczonej w linii ogrodzenia na dz. nr 272/1, 272/2 w m. Gotkowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.156.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Mur oporowy oraz zbiornik na wodę opadowa na dz. nr 928/2 w m. Przeginia, gm. Jerzmanowice-Przeginia.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0426/K/2021/AB.IV.6740.1.301.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr 558/4 w m. Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0413/K/2021/AB.IV.6740.1.290.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 126 zlokalizowanego na dz. nr ew. 191/1 w m. Szklary, gmina Jerzmanowice-Przeginia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0388/K/2021/AB.IV.6740.1.270.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z dwoma przyłączami wodociągowymi do budynku mieszkalnego i usługowo – gospodarczego na dz. Nr 1314 w m. Sąspów, gmina Jerzmanowice – Przeginia.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.101.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 534/1 w m. Przeginia gm. Jerzmanowice-Przeginia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0291/K/2021/AB.IV.6741.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zmiana konstrukcji więźby dachowej, zmiana sposobu użytkowania strych na pomieszczenia mieszkalne wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego (dojścia, dojazdy) na dz. nr 190/1 w m. Gotkowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0258/K/2021/AB.IV.6740.1.191.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci oraz przyłącza gazu ś/c do myjni samochodowej na dz. nr 223/1, 219/6 w m. Gotkowice gm. Jerzmanowice-Przeginia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.V.6743.2.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci gazowej śc/c wraz z budową przyłącza gazu do szafki gazowej umieszczonej w linii ogrodzenia działki nr 668/2 w m. Sąspów. Działki nr 667/1, 668/2, w m. Sąspów gm. Jerzmanowice-Przeginia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.59.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: