Pozwolenia na budowę Zabierzów - krakowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zabierzowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zabierzowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zabierzowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zabierzowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zabierzowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia dn25PE na dz. nr 117, 129/2, 132/3, 133/4, 133/5 w m. Brzezinka, gmina Zabierzów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.187.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka stodoły na dz. nr 222/2 w m. Kobylany, gm. Zabierzów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0582/K/2021/AB.IV.6741.28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia dn 25PE na dz. nr 27, 28, 36, 37, 38, 39, 45/2, 48/1, 48/2, 74 w m. Niegoszowice, gmina Zabierzów
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.184.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku (elektryczną, gazową, wod.-kan., c.o., instalacją wentylacji mechanicznej), budową utwardzonego dojścia i dojazdu na działce, budową instalacji gazowej wewnętrznej zalicznikowej, budową instalacji elektrycznej wewnętrznej zalicznikowej, budową kanalizacji sanitarnej wewnętrznej zalicznikowej (poza budynkiem), budową kanalzaicji deszczowej wraz ze studniami rozsączającymi na dz. nr 363/6 w m. Bolechowice, gm. Zabierzów oraz budowa połączenia komunikacyjnego dz. nr 363/6 z drogą gminną wewnętrzną na dz. nr 366 w m. Bolechowice, gm. Zabierzów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0560/K/2021/AB.IV.6740.1.393.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym oraz na fragmencie działki od zespołu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia do budynku w m. Zelków, ul. Ojcowska 40, dz. nr 97/1, gm. Zabierzów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0543/K/2021/AB.IV.6740.1.381.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym oraz na fragmencie działki od zespołu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia do budynku w m. Zabierzów, ul. Wielkie Pola 44, dz. nr 1323/5, gm. Zabierzów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0539/K/2021/AB.IV.6740.1.378.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym wbudowanym i wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej (rekuperacji) energii elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej na dz. nr 656/1 w m. Brzoskwinia, gm. Zabierzów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0538/K/2021/AB.IV.6740.1.377.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nielepicach wraz z przebudową fragmentu zewnętrznych instalacji: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej wraz z utwardzeniem terenu na dz. nr 147, 146 w m. Nielepice, gm. Zabierzów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0532/K/2021/AB.IV.6740.1.372.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 240/2, 155/2, 155/4, 155/5 w m. Karniowice, gmina Zabierzów, siec wodociągowa na dz. Nr 155/5, 240/2, 155/4, siec kanalizacyjna na dz. nr 240/2, 155/2, 155/4, 155/5.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.176.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci kablowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 585 WI-II.7843.10.23.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zabierzów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: