Geoportal Kudowa-Zdrój - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kudowa-Zdrój

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kudowa-Zdrój

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kudowa-Zdrój

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Kudowa-Zdrój i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Kudowa-Zdrój, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kudowa-Zdrój

Sprawdź MPZP Kudowa-Zdrój dla dowolnej działki w mieście Kudowa-Zdrój. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVII/317/22 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Czermna, Jakubowice, Pstrążna, Słone, gmina Kudowa-Zdrój.
  Numer uchwały: XLVII/317/22
  Data uchwalenia: 2022-06-30
 • Uchwała nr XXXIV/239/21 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa - Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie - Zdroju
  Numer uchwały: XXXIV/239/21
  Data uchwalenia: 2021-06-17
 • Uchwała nr XXX/217/21 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa-Zdrój dla strefy A ochrony uzdrowiskowej
  Numer uchwały: XXX/217/21
  Data uchwalenia: 2021-03-12
 • Uchwała nr XXI/139/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna
  Numer uchwały: XXI/139/20
  Data uchwalenia: 2020-06-30
 • Uchwała nr XXI/141/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna
  Numer uchwały: XXI/141/20
  Data uchwalenia: 2020-06-30
 • Uchwała nr XXI/140/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna
  Numer uchwały: XXI/140/20
  Data uchwalenia: 2020-06-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Lewin Kłodzki
Przejdź na nowy: Geoportal Kudowa-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: