Obszary chronione Łasin - Łasin

Ochrona przyrody w gminie Łasin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łasin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łasin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łasin

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Osy i Gardęgi: 3138.0 ha
 • Morawski: 7.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Osy: 461.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 13.0 ha
 • Przesławice XI: 2.5 ha
 • Przesławice V: 2.3 ha
 • Przesławice VI: 2.2 ha
 • Przesławice III: 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • Przesławice IV: 1.2 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.85 ha
 • Przesławice VII: 0.7 ha
 • Przesławice VIII: 0.63 ha
 • Przesławice IX: 0.62 ha
 • Przesławice X: 0.48 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.38 ha
 • Przesławice II: 0.32 ha
 • Przesławice I: 0.3 ha
 • Szczepanki I: 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.22 ha
 • Szczpanki II: 0.21 ha
 • Słup III: 0.02 ha
rezerwat
 • Dolina Osy: 217.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gruta, Ochrona przyrody Rogóźno
Przejdź na nowy: Geoportal Łasin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: