Geoportal Gruta - grudziądzki - Obszary chronione Gruta - grudziądzki

Obszary chronione Gruta - grudziądzki

Ochrona przyrody w Grucie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Grucie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gruty, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gruty

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Osy i Gardęgi: 2240.0 ha
 • Strefy Krawędziowej Doliny Wisły: 217.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Osy: 987.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 29.0 ha
 • : 5.9 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.6 ha
 • : 0.89 ha
 • Słup III: 0.76 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.72 ha
 • Orle I: 0.63 ha
 • : 0.62 ha
 • Słup II: 0.44 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.14 ha
 • : 0.11 ha
 • Przesławice VIII: 0.07 ha
 • Przesławice VII: 0.06 ha
 • Przesławice IV: 0.05 ha
 • Przesławice XI: 0.05 ha
 • Przesławice V: 0.03 ha
 • Przesławice VI: 0.03 ha
rezerwat
 • Dolina Osy: 411.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Słupski Gródek nad Osą: 4.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gruta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: