Geoportal Łaszczów - Łaszczów - Obszary chronione Łaszczów - Łaszczów

Obszary chronione Łaszczów - Łaszczów

Ochrona przyrody w gminie Łaszczów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łaszczów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łaszczów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łaszczów

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dobużek: 127.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Stawy Łaszczowskie": 103.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zlewnia Górnej Huczwy: 4964.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Łaszczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: