Zanieczyszczenie powietrza Łaszczów - Łaszczów

Zanieczyszczenie powietrza Łaszczów

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Łaszczów.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Łaszczów.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Łaszczów

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Łaszczów

  • 15-20 μg/m³: 127.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Łaszczów

  • 20-25 μg/m³: 22.0 km²
  • 25-30 μg/m³: 105.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Łaszczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: