Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łaszczów - Łaszczów

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Łaszczów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Łaszczów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Łaszczów, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Łaszczów

Sprawdź MPZP Łaszczów dla dowolnej działki w gminie Łaszczów. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, terenu działek Nr 1092 i 1093 zlokalizowanych w miejscowości Łaszczów pod teren usług
  Numer uchwały: VI/57/2019
  Data uchwalenia: 2019-05-14
 • Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze miasta Łaszczów
  Numer uchwały: III/15/2018
  Data uchwalenia: 2018-12-28
 • Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, terenu zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinna) z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych, położonych w miejscowości Łaszczów
  Numer uchwały: III/14/2018
  Data uchwalenia: 2018-12-28
 • Uchwała nr XXXV/252/2018 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, polegającej na dokonaniu korekty oraz zmiany układu komunikacyjnego w części terenu osiedla zabudowy mieszkaniowej w Łaszczowie, obejmujący działki Nr 658, 659, 660 i 661 (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.27.2018 z dnia 6 września 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
  Numer uchwały: XXXV/252/2018
  Data uchwalenia: 2018-08-03
 • Uchwała nr XXXII/229/2018 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Łaszczów (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.10.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
  Numer uchwały: XXXII/229/2018
  Data uchwalenia: 2018-03-19
 • Uchwała nr XXV/176/13 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów
  Numer uchwały: XXV/176/13
  Data uchwalenia: 2013-08-29
Przejdź na nowy: Geoportal Łaszczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: