Obszary chronione Łazy - Łazy

Ochrona przyrody w gminie Łazy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łazy? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łazy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łazy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 1684.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 0.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Środkowojurajska: 1060.0 ha
  • Łąki Dąbrowskie: 68.0 ha
rezerwat
  • Góra Chełm: 24.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dąbrowa Górnicza
Przejdź na nowy: Geoportal Łazy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: