Obszary chronione Dąbrowa Górnicza

Ochrona przyrody w Dąbrowie Górniczej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dąbrowie Górniczej? Sprawdź aktualne statystyki dla Dąbrowy Górniczej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dąbrowy Górniczej

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 448.0 ha
 • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 0.8 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Łąki Dąbrowskie: 318.0 ha
 • Lipienniki w Dąbrowie Górniczej: 297.0 ha
 • Pustynia Błędowska: 267.0 ha
użytek ekologiczny
 • Pogoria II: 39.0 ha
 • Uroczysko Zielona: 16.0 ha
 • Pustynia Błędowska: 15.0 ha
 • Młaki nad Pogorią I: 6.8 ha
 • Bagno w Antoniowie: 3.2 ha
 • Źródliska w Zakawiu: 1.7 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Srocza Góra: 13.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Wzgórze Gołonoskie: 4.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: