Geoportal Łęczyca - Obszary chronione Łęczyca

Obszary chronione Łęczyca

Ochrona przyrody w Łęczycy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łęczycy? Sprawdź aktualne statystyki dla Łęczycy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łęczycy

obszar chronionego krajobrazu
  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej: 203.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pradolina Bzury-Neru: 208.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pradolina Warszawsko-Berlińska: 228.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Łęczyca, Ochrona przyrody Góra Świętej Małgorzaty
Przejdź na nowy: Geoportal Łęczyca

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: