Obszary chronione Lipsk - Lipsk

Ochrona przyrody w gminie Lipsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lipsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lipsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lipsk

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 4721.0 ha
  • Dolina Biebrzy: 4528.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Biebrzy: 4887.0 ha
  • Ostoja Augustowska: 4842.0 ha
park narodowy
  • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 4569.0 ha
  • Biebrzański Park Narodowy: 1759.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Augustowska: 4993.0 ha
  • Ostoja Biebrzańska: 4887.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Lipsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: