Zanieczyszczenie powietrza Lipsk - Lipsk

Zanieczyszczenie powietrza Lipsk

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Lipsk.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Lipsk.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Lipsk

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Lipsk

  • 15-20 μg/m³: 183.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Lipsk

  • 15-20 μg/m³: 183.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Lipsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: