Pozwolenia na budowę Lipsk - Lipsk

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Lipsk

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Lipsk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Lipsk. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Lipsk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Lipsk. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek gospodarczy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny i szczelny zbiornik na ścieki sanitarne w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr "AUG4435A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV polegająca na budowie linii napowietrzno -kablowej średniego napięcia SN 15 kVz z kanalizacją światłowodową, budowie linii napowietrzno - kablowych niskiego napięcia nn 0,4 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz rozbiórce napowietrznej linii średniego napięcia SN 15 kV i słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.24.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.23.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa garażu na maszyny rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.22.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa obiektu liniowego gazociągu średniego ciśnienia w msc. Lipsk Etap II ulice: Rynek, Żłobikowskiego, Stolarska, Kościelna, Zakościelna, Pusta, Jermakowicza
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6743.29.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-17
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa budynku mieszkalanego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-III.6740.21.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Lipsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: