Geoportal Łobżenica - Łobżenica - Obszary chronione Łobżenica - Łobżenica

Obszary chronione Łobżenica - Łobżenica

Ochrona przyrody w gminie Łobżenica

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łobżenica? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łobżenica, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łobżenica

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie: 6724.0 ha
park krajobrazowy
  • Krajeński Park Krajobrazowy: 0.26 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Łobżonki: 1329.0 ha
użytek ekologiczny
  • :

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Złotów
Przejdź na nowy: Geoportal Łobżenica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: