Geoportal Łosice - Łosice - Obszary chronione Łosice - Łosice

Obszary chronione Łosice - Łosice

Ochrona przyrody w gminie Łosice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Łosice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Łosice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Łosice

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 184.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 8: 4.0 ha
  • "Storczykowa łąka": 2.6 ha
  • użytek 14: 2.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Platerów, Ochrona przyrody Przesmyki
Przejdź na nowy: Geoportal Łosice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: