Obszary chronione Platerów - łosicki

Ochrona przyrody w Platerowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Platerowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Platerowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Platerowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu: 314.0 ha
 • Dolina Bugu: 6.8 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 4352.0 ha
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 3273.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 332.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 43.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 2124.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 7: 37.0 ha
 • Łozowisko - użytek 15: 27.0 ha
 • użytek 9: 3.6 ha
 • użytek 8: 0.76 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnego Bugu: 652.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Platerów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: