Geoportal Łowicz - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łowicz

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łowicz

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Łowicz

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Łowiczu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Łowiczu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Łowicz

Sprawdź MPZP Łowicz dla dowolnej działki w Łowiczu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/414/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska w rejonie ul. Bolimowskiej
  Numer uchwały: LVI/414/2022
  Data uchwalenia: 2022-05-26
 • Uchwała nr LIV/406/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza - obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony przy ulicach: Bursztynowej i Błogosławionej Bolesławy Lament
  Numer uchwały: LIV/406/2022
  Data uchwalenia: 2022-04-28
 • Uchwała nr LIV/407/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka i Małszyce, obszar położony w rejonie ulic Poznańskiej i Seminaryjnej oraz linii kolejowej Nr 3 (E20)
  Numer uchwały: LIV/407/2022
  Data uchwalenia: 2022-04-28
 • Uchwała nr XXIX/255/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, w rejonie ulicy gen. St. Klickiego
  Numer uchwały: XXIX/255/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-26
 • Uchwała nr XXIX/256/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej – Strzelczewskiej
  Numer uchwały: XXIX/256/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-26
 • Uchwała nr XXVII/240/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Bolimowska, w rejonie ulicy Polna - Niciarniana
  Numer uchwały: XXVII/240/2020
  Data uchwalenia: 2020-09-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Łowicz
Przejdź na nowy: Geoportal Łowicz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: