Geoportal Miechów - Miechów - Pozwolenia na budowę Miechów - Miechów

Pozwolenia na budowę Miechów - Miechów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Miechów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Miechów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Miechów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Miechów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Miechów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w części ulicy Jagiellońskiej w msc.Miechów gm.Miechów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 185/2021/BA.6740.175.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w części ulicy Mikołaja Kopernika w msc.Miechów gm.Miechów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 179/2021/BA.6740.169.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Aneks do projektu budowlanego "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej w.l.z." zatwierdzonego decyzją nr 77/2020 dn.12.03.2020r. znak:BA.6740.31.2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: 178/2021/BA.6740.168.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w msc.Zagorzyce, gm.Miechów powiat miechowski wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, gazowej i elektrycznej, zewnętrznej instalacji odgromowej , zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznego odcinka instalacji wody zimnej, zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 176/2021/BA.6740.166.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i centralnego ogrzewania.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 170/2021/BA.6740.160.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa pełnej zagrody: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, budowa zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej, budowa oczyszczalni ścieków z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej, budowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnetrznymi: wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej, zew. odcinkiem instalacji wodociągowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 169/2021/BA.6740.159.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 168/2021/BA.6740.158.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka stodoły
  Nr wniosku/zgłoszenia: 165/2021/BA.6741.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu indywidualnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej (w.l.z.). Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej. Budowa przyłącza wodociągowego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 162/2021/BA.6740.154.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacyjną, c.o., elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 153/2021/BA.6740.146.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Charsznica, Pozwolenia na budowę Gołcza
Przejdź na nowy: Geoportal Miechów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: