Geoportal Charsznica - miechowski - Pozwolenia na budowę Charsznica - miechowski

Pozwolenia na budowę Charsznica - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Charsznicy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Charsznicy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Charsznicy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Charsznicy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Charsznicy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 187/2021/BA.6740.176.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego "DOM Z Widokiem" odbicie lustrzane z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną oraz budową przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 183/2021/BA.6740.173.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodną, kanalizacyjną, c.o., elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i kanalizacyjną wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przyłączem wodociągowym oraz budowa budynku gospodarczego - jako budowa zagrodowa.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 173/2021/BA.6740.163.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., instalacją elektryczną, instalacją odgromową, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej (w.l.z.)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 171/2021/BA.6740.161.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną (w.l.z.), budowa zbiornika na nieczystości ciekłe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 163/2021/BA.6740.155.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 155/2021/BA.6740.148.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacyjną i elektryczna oraz rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 144/2021/BA.6740.138.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacyjną, c.o., gazową elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacyjną, i elektryczną oraz przyłączem wodociągowym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 146/2021/BA.6740.140.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa pełnej zagrody: budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu indywidualnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylacja mechaniczną oraz budowa zewnetrznego odcinka instalacji energetycznej w.l.z. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. Budowa budynku gospodarczego wg projektu typowego G298L.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 141/2021/BA.6740.135.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • 1.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., instalacją gazu, instalacją wentylacji mechanicznej (rekuperacja) i instalacja elektryczną. 2.Budowa budynku gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan i instalacją elektryczną. 3.budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomowa oczyszczalnia ścieków, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej wlz, zewnętrzną instalacją gazu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 129/2021/BA.6740.123.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Charsznica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: