Pozwolenia na budowę Gołcza - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gołczy

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gołczy. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gołczy. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gołczy

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gołczy. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku magazynowego pełniącego funkcję przechowalni płodów rolnych z wewnętrzną instalacją elektryczną, zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej, instalacją ogromową.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 174/2021/BA.6740.164.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku magazynowego pełniącego funkcję przechowalni płodów rolnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 160/2021/BA.6740.152.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku magazynowego pełniącego funkcję przechowalni płodów rolnych, rozbiórka istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 161/2021/BA.6740.153.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego "TRADYCJA 2 G1" wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodną, kanalizacyjną, gazową, c.o., elektryczną, rekuperacją, budowa zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, budowa przyłącza wodociągowego oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 151/2021/BA.6740.144.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodna, kanalizacyjną, c.o., gazową, elektryczną, instalacjami zewnętrznymi: wodna, kanalizacyjną ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, gazową, elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 145/2021/BA.6740.139.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 131/2021/BA.6740.125.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wodociagową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną oraz instalacjami zewnętrznymi: elektryczną i przyłączami: kanalizacyjnymi, wodociągowym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 124/2021/BA.6740.119.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana do pozwolenia na budowę znak:BA.6740.308.2018 z dnia 31.07.2018r."Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodna, kanalizacyjną, c.o., elektryczną oraz instalacją zewnętrzną elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 125/2021/BA.6740.120.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku składowo-magazynowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 120/2021/BA.6740.115.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną; zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 108/2021/BA.6740.104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gołcza

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: