Geoportal Międzyrzecz - Międzyrzecz - Obszary chronione Międzyrzecz - Międzyrzecz

Obszary chronione Międzyrzecz - Międzyrzecz

Ochrona przyrody w gminie Międzyrzecz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Międzyrzecz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Międzyrzecz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Międzyrzecz

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Obry: 4680.0 ha
 • Rynna Paklicy i Ołoboku: 4409.0 ha
 • Rynny Obrzycko-Obrzańskie: 577.0 ha
 • Dolina Jeziornej Strugi: 166.0 ha
park krajobrazowy
 • Pszczewski Park Krajobrazowy: 418.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nietoperek: 6141.0 ha
 • Dolina Leniwej Obry: 2157.0 ha
użytek ekologiczny
 • DUŻE BAGNO: 54.0 ha
 • SKOKI: 19.0 ha
 • BAGNA NAD JEZIOREM GŁĘBOKIE: 13.0 ha
 • KALSKO: 12.0 ha
 • ŁĄKI KĘSZYCKIE: 11.0 ha
 • NAD KANAŁEM: 10.0 ha
 • MIEDZIANKA: 8.3 ha
 • ŁĄKI ROJEWSKIE: 8.2 ha
 • ZALESIONE KALSKO: 7.2 ha
 • NAD JEZIOREM NIETOPEREK: 4.9 ha
 • GŁĘBOKIE: 4.6 ha
 • PASTWISKA: 3.9 ha
 • PASEK: 3.3 ha
 • KWIECIE: 3.3 ha
 • MOKRADEŁKA: 3.0 ha
 • SOSNÓWKA: 2.9 ha
 • BIAŁY DOMEK: 2.1 ha
 • NAD PAKLICĄ: 0.65 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego: 5159.0 ha
rezerwat
 • Nietoperek: 43.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bledzew
Przejdź na nowy: Geoportal Międzyrzecz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: