Obszary chronione Miłakowo - Miłakowo

Ochrona przyrody w gminie Miłakowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Miłakowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Miłakowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Miłakowo

obszar chronionego krajobrazu
  • Narieński: 3724.0 ha
  • Dolina Pasłęki: 2762.0 ha
  • Rzeki Wąskiej: 474.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka Pasłęka: 656.0 ha
  • Jezioro Wukśniki: 327.0 ha
  • Uroczysko Markowo: 0.15 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 72.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 1183.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Godkowo
Przejdź na nowy: Geoportal Miłakowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: