Obszary chronione Godkowo - elbląski

Ochrona przyrody w Godkowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Godkowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Godkowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Godkowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Rzeki Wąskiej: 3689.0 ha
  • Dolina Pasłęki: 616.0 ha
  • Słobicki: 18.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczysko Markowo: 840.0 ha
  • Rzeka Pasłęka: 230.0 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 56.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 942.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Miłakowo, Ochrona przyrody Wilczęta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: