Obszary chronione Milicz - Milicz

Ochrona przyrody w gminie Milicz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Milicz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Milicz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Milicz

obszar chronionego krajobrazu
 • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie): 0.18 ha
 • Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy: 0.05 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy: 35809.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja nad Baryczą: 33976.0 ha
użytek ekologiczny
 • Lotnisko: 18.0 ha
 • Brzezie I: 10.0 ha
 • Wróbliniec I: 8.8 ha
 • Dzika Łąka: 5.0 ha
 • Kaszowo II: 4.7 ha
 • Długie Bagno: 4.2 ha
 • Brzezie II: 3.3 ha
 • Gądkowice VII: 2.9 ha
 • Gogołowice I: 2.8 ha
 • Gądkowice VI: 2.6 ha
 • Gądkowice III: 2.5 ha
 • Grzęzawisko: 2.3 ha
 • Świętoszyn III: 1.8 ha
 • Gądkowice VIII: 1.6 ha
 • Gądkowice IV: 1.6 ha
 • Kaszowo I: 1.5 ha
 • Świętoszyn I: 1.5 ha
 • Mokradło: 1.3 ha
 • Grabownica I: 1.3 ha
 • Gądkowice V: 1.3 ha
 • Gądkowice XI: 0.89 ha
 • Gądkowice IX: 0.73 ha
 • Brzezie V: 0.69 ha
 • Gądkowice II: 0.66 ha
 • Gądkowice X: 0.65 ha
 • Brzezina: 0.62 ha
 • Brzezie VI: 0.62 ha
 • Świętoszyn II: 0.59 ha
 • Brzezie IV: 0.56 ha
 • Grabownica II: 0.46 ha
 • Kaszowo III: 0.43 ha
 • Trzcinniczysko: 0.36 ha
 • Gądkowice I: 0.31 ha
 • Lasowice I: 0.3 ha
 • Szwedzka Górka: 0.22 ha
 • Brzezie III: 0.2 ha
 • Kaszowo IV: 0.04 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Stawy Milickie: 4001.0 ha
 • Wzgórze Joanny: 25.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Baryczy: 24883.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krośnice
Przejdź na nowy: Geoportal Milicz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: