Obszary chronione Krośnice - milicki

Ochrona przyrody w Krośnicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krośnicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Krośnic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krośnic

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy: 12716.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja nad Baryczą: 12468.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 6.8 ha
 • : 6.0 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.7 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.29 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Baryczy: 8195.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krośnice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: