Geoportal Mrągowo - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mrągowo

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mrągowo

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Mrągowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Mrągowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Mrągowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Mrągowo

Sprawdź MPZP Mrągowo dla dowolnej działki w Mrągowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIV/8/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mrągowo położonego na południe od ul. Słonecznej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i terenem linii kolejowej
  Numer uchwały: XXXIV/8/2021
  Data uchwalenia: 2021-05-07
 • Uchwała nr XVI/11/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów usług turystycznych
  Numer uchwały: XVI/11/2019
  Data uchwalenia: 2019-10-31
 • Uchwała nr IX/8/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo terenów mieszkaniowo-usługowych
  Numer uchwały: IX/8/2019
  Data uchwalenia: 2019-05-30
 • Uchwała nr XLI/1/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich
  Numer uchwały: XLI/1/2018
  Data uchwalenia: 2018-02-28
 • Uchwała nr XXXV/4/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo – terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych
  Numer uchwały: XXXV/4/2017
  Data uchwalenia: 2017-08-30
 • Uchwała nr XXXV/3/2017 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo - terenów mieszkaniowo-usługowych uchwalonego uchwałą Nr XLII/5/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowo- terenów mieszkaniowo-usługowych
  Numer uchwały: XXXV/3/2017
  Data uchwalenia: 2017-08-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Mrągowo
Przejdź na nowy: Geoportal Mrągowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: