Obszary chronione Nowa Sarzyna - Nowa Sarzyna

Ochrona przyrody w gminie Nowa Sarzyna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowa Sarzyna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowa Sarzyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowa Sarzyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu: 616.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Dolnego Sanu: 367.0 ha
 • Lasy Leżajskie: 28.0 ha
 • Kołacznia: 0.1 ha
użytek ekologiczny
 • : 5.4 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.88 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.24 ha
rezerwat
 • Kołacznia: 0.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krzeszów, Ochrona przyrody Leżajsk
Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Sarzyna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: