Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowa Sól

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Nowa Sól

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Nowej Soli i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Nowej Soli, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Nowa Sól

Sprawdź MPZP Nowa Sól dla dowolnej działki w Nowej Soli. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/495/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Placem Wyzwolenia, Wrocławską, Topolową, Towarową i terenami PKP.
  Numer uchwały: LVI/495/22
  Data uchwalenia: 2022-04-28
 • Uchwała nr LIII/471/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu byłego zakładu ODRA oraz przyległych terenów położonych wzdłuż ul. Wrocławskiej i Topolowej
  Numer uchwały: LIII/471/22
  Data uchwalenia: 2022-02-24
 • Uchwała nr XLVI/419/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Boh. Getta i Witosa.
  Numer uchwały: XLVI/419/21
  Data uchwalenia: 2021-10-28
 • Uchwała nr XVI/132/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Witosa działki nr 440/1, 440/2 i 440/3).
  Numer uchwały: XVI/132/19
  Data uchwalenia: 2019-09-26
 • Uchwała nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony pomiędzy ulicami Zielonogórską i Nowosolską do granicy miasta z gminą Otyń).
  Numer uchwały: XIII/111/19
  Data uchwalenia: 2019-06-27
 • Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30).
  Numer uchwały: XI/82/19
  Data uchwalenia: 2019-05-31

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Otyń, MPZP Nowa Sól
Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Sól

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: