Obszary chronione Nowe Miasto nad Pilicą - Nowe Miasto nad Pilicą

Ochrona przyrody w gminie Nowe Miasto nad Pilicą

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowe Miasto nad Pilicą? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowe Miasto nad Pilicą, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki: 5495.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Dolnej Pilicy: 4747.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pilicy: 5631.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Odrzywół

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: