Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto nad Pilicą - Nowe Miasto nad Pilicą

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto nad Pilicą

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Nowe Miasto nad Pilicą i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Nowe Miasto nad Pilicą, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Sprawdź MPZP Nowe Miasto nad Pilicą dla dowolnej działki w gminie Nowe Miasto nad Pilicą. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LI/354/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działek nr ewid.: 155, 156, 157, 243/1, 245, 246, 247 oraz części działek nr ewid.: 158, 895/1, obręb Wólka Magierowa
  Numer uchwały: LI/354/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-23
 • Uchwała nr XLIX/346/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla części działek nr ewid. 2189 i 2199, obręb Nowe Miasto
  Numer uchwały: XLIX/346/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-30
 • Uchwała nr XLII/293/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działki nr ewid. 897, obręb Wólka Magierowa
  Numer uchwały: XLII/293/2021
  Data uchwalenia: 2021-12-28
 • Uchwała nr XXXIV/237/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla działki nr ewid. 2198
  Numer uchwały: XXXIV/237/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-13
 • Uchwała nr XXXIV/239/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działki nr ewid. 301, obręb Promnik
  Numer uchwały: XXXIV/239/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-13
 • Uchwała nr XXXIV/238/2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą dla działek nr ewid. 607 i 608, obręb Żdżarki
  Numer uchwały: XXXIV/238/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-13

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Odrzywół

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: