Obszary chronione Nowe - Nowe

Ochrona przyrody w gminie Nowe

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowe? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowe, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowe

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodni Borów Tucholskich: 1917.0 ha
 • Nadwiślański (woj. pomorskie): 55.0 ha
 • Doliny Kwidzyńskiej: 13.0 ha
 • Borów Tucholskich: 10.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 5119.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Wisła: 63.0 ha
 • Krzewiny: 5.5 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.8 ha
rezerwat
 • Wiosło Duże: 6.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 812.0 ha
 • Bory Tucholskie: 338.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Warlubie, Ochrona przyrody Sadlinki
Przejdź na nowy: Geoportal Nowe

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: