Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowogród Bobrzański - Nowogród Bobrzański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Nowogród Bobrzański

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Nowogród Bobrzański i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Nowogród Bobrzański, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Nowogród Bobrzański

Sprawdź MPZP Nowogród Bobrzański dla dowolnej działki w gminie Nowogród Bobrzański. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/501/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Dobroszów Mały
  Numer uchwały: LVI/501/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-03
 • Uchwała nr LII/470/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie Kotowice
  Numer uchwały: LII/470/2022
  Data uchwalenia: 2022-04-28
 • Uchwała nr XXIII/205/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w rejonie ulic: Wiejskiej, Unii Europejskiej i 9 Maja
  Numer uchwały: XXIII/205/2020
  Data uchwalenia: 2020-05-27
 • Uchwała nr LVI/341/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego teren w obrębie nr 2 w rejonie ul. Nad Bobrem miasta Nowogród Bobrzański
  Numer uchwały: LVI/341/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-23
 • Uchwała nr LVI/342/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny przy ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim
  Numer uchwały: LVI/342/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-23
 • Uchwała nr XLV/252/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębach: Cieszów i Krzywa
  Numer uchwały: XLV/252/2017
  Data uchwalenia: 2017-06-08

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Żary

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: