Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ogrodzieniec - Ogrodzieniec

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ogrodzieniec

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Ogrodzieniec i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Ogrodzieniec, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ogrodzieniec

Sprawdź MPZP Ogrodzieniec dla dowolnej działki w gminie Ogrodzieniec. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVI/361/2021 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru położonego w Ogrodzieńcu
  Numer uchwały: XXXVI/361/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-24
 • Uchwała nr LVII/454/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec
  Numer uchwały: LVII/454/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-18
 • Uchwała nr XL/325/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec w obrębie sołectwa Ryczów - część A
  Numer uchwały: XL/325/2013
  Data uchwalenia: 2013-08-28
 • UCHWAŁA Nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec obejmującego sołectwa: Fugasówka - Markowizna, Giebło, Kolonia Giebło, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko - Śrubiarnia z wyłączeniem terenów objętych planami uchwalonymi po roku 1995 r. - w obrębie sołectwa Ryczów Kolonia
  Numer uchwały: XLVI/340/2009
  Data uchwalenia: 2009-10-28
 • UCHWAŁA Nr XLVI/339/2009 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec
  Numer uchwały: XLVI/339/2009
  Data uchwalenia: 2009-10-28
 • UCHWAŁA Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec - dla rurociągu tlenu do huty CMC Zawiercie
  Numer uchwały: XII/79/2007
  Data uchwalenia: 2007-08-13

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Ogrodzieniec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: