Obszary chronione Olkusz - Olkusz

Ochrona przyrody w gminie Olkusz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Olkusz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Olkusz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Olkusz

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 3302.0 ha
  • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 2852.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 2730.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 2517.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jaroszowiec: 350.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 8.5 ha
rezerwat
  • Pazurek: 188.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bolesław, Ochrona przyrody Klucze

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: