Geoportal Bolesław - olkuski - Obszary chronione Bolesław - olkuski

Obszary chronione Bolesław - olkuski

Ochrona przyrody w Bolesławie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bolesławie? Sprawdź aktualne statystyki dla Bolesława, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bolesława

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - otulina: 2497.0 ha
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Armeria: 7.4 ha
  • Pleszczotka: 4.9 ha
użytek ekologiczny
  • : 3.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bolesław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: