Geoportal Olsztynek - Olsztynek - Obszary chronione Olsztynek - Olsztynek

Obszary chronione Olsztynek - Olsztynek

Ochrona przyrody w gminie Olsztynek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Olsztynek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Olsztynek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Olsztynek

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 12462.0 ha
 • Lasów Taborskich: 3997.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 3800.0 ha
 • Jeziora Mielno: 2899.0 ha
 • Dolina Górnej Drwęcy: 2510.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 6107.0 ha
 • Dolina Drwęcy: 437.0 ha
 • Rzeka Pasłęka: 321.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Marózki: 1005.0 ha
rezerwat
 • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 202.0 ha
 • Bagno Nadrowskie: 104.0 ha
 • Rzeka Drwęca: 6.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 10209.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 918.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Grunwald
Przejdź na nowy: Geoportal Olsztynek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: