Geoportal Grunwald - ostródzki - Obszary chronione Grunwald - ostródzki

Obszary chronione Grunwald - ostródzki

Ochrona przyrody w Grunwaldzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Grunwaldzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Grunwaldu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Grunwaldu

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeziora Mielno: 4071.0 ha
  • Dolina Górnej Drwęcy: 2176.0 ha
  • Wzgórz Dylewskich: 769.0 ha
park krajobrazowy
  • Welski Park Krajobrazowy - otulina: 776.0 ha
  • Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich: 1.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Drwęcy: 919.0 ha
  • Ostoja Dylewskie Wzgórza: 28.0 ha
rezerwat
  • Rzeka Drwęca: 14.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Grunwald

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: