Geoportal Opoczno - Opoczno - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Opoczno - Opoczno

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Opoczno - Opoczno

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Opoczno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Opoczno i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Opoczno, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Opoczno

Sprawdź MPZP Opoczno dla dowolnej działki w gminie Opoczno. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVI/387/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
  Numer uchwały: XXXVI/387/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-31
 • Uchwała nr XXXIII/359/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
  Numer uchwały: XXXIII/359/2021
  Data uchwalenia: 2021-05-28
 • Uchwała nr XXVI/279/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego
  Numer uchwały: XXVI/279/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-30
 • Uchwała nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
  Numer uchwały: IV/67/2019
  Data uchwalenia: 2019-01-25
 • Uchwała nr XLIX/527/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie
  Numer uchwały: XLIX/527/2018
  Data uchwalenia: 2018-10-05
 • Uchwała nr XXXVIII/440/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach
  Numer uchwały: XXXVIII/440/2017
  Data uchwalenia: 2017-11-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Białaczów
Przejdź na nowy: Geoportal Opoczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: