Geoportal Orneta - Orneta - Obszary chronione Orneta - Orneta

Obszary chronione Orneta - Orneta

Ochrona przyrody w gminie Orneta

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Orneta? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Orneta, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Orneta

obszar chronionego krajobrazu
  • Równiny Orneckiej: 6561.0 ha
  • Dolina Pasłęki: 2867.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka Pasłęka: 1041.0 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 189.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 1878.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lubomino
Przejdź na nowy: Geoportal Orneta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: