Obszary chronione Osiek - Osiek - staszowski

Ochrona przyrody w gminie Osiek

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Osiek? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Osiek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Osiek

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeleniowsko-Staszowski: 33.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Tarnobrzeska Dolina Wisły: 615.0 ha
  • Ostoja Żyznów: 405.0 ha
  • Kras Staszowski: 334.0 ha
rezerwat
  • Zamczysko Turskie: 2.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Łoniów, Ochrona przyrody Padew Narodowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: