Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osiek - Osiek - staszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Osiek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Osiek i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Osiek, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Osiek

Sprawdź MPZP Osiek dla dowolnej działki w gminie Osiek. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIII/241/21 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Kopalni Siarki „Osiek”
  Numer uchwały: XXXIII/241/21
  Data uchwalenia: 2021-12-28
 • Uchwała nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek.
  Numer uchwały: XL/268/10
  Data uchwalenia: 2010-09-16
 • Uchwała Nr XXII/ 137/97 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 lipca 1997r w sprawie uchwalenia zminany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.
  Numer uchwały: XXII/137/97
  Data uchwalenia: 1997-07-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Łoniów, MPZP Padew Narodowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: