Geoportal Ostroróg - Ostroróg - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ostroróg - Ostroróg

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ostroróg - Ostroróg

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ostroróg

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Ostroróg i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Ostroróg, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ostroróg

Sprawdź MPZP Ostroróg dla dowolnej działki w gminie Ostroróg. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XX/194/ 2016 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 268/2 w obrębie geodezyjnym wsi Dobrojewo, gmina Ostroróg.
  Numer uchwały: XX/194/2016
  Data uchwalenia: 2016-05-24
 • Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 334/1, 80077/1, i części działek: 335/1, 338/1, 336/1, 337/1, 332 położonych w obrębie geodezyjnym Dobrojewo
  Numer uchwały: XXIV/151/2013
  Data uchwalenia: 2013-02-27
 • Uchwała nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej dla części działki nr 5 położonej we wsi Wielonek.
  Numer uchwały: XV/90/2012
  Data uchwalenia: 2012-02-08
 • UCHWAŁA Nr XXXIV/245/06 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowej na działce nr 416 we wsi Wielonek
  Numer uchwały: XXXIV/245/06
  Data uchwalenia: 2006-03-30
 • UCHWAŁA Nr XXX/209/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcji ogrodniczej z dopuszczeniem zabudowy towarzyszącej, we wsi Dobrojewo, na obszarze działek o nr ewid.: 142/1 ÷ 142/38, 142/40 ÷ 142/46, 142/49 ÷ 142/94, 69/2 ÷ 69/22, 76/2 ÷ 76/17 ÷ gmina Ostroróg
  Numer uchwały: XXX/209/2005
  Data uchwalenia: 2005-11-25
 • UCHWAŁA Nr XXIX/208/2005 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU z dnia 26 października 2005 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. 15-lecia i ul. Powstańców Wielkopolskich w Ostrorogu
  Numer uchwały: XXIX/208/2005
  Data uchwalenia: 2005-10-26

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Obrzycko
Przejdź na nowy: Geoportal Ostroróg

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: