Obszary chronione Oświęcim

Ochrona przyrody w Oświęcimiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Oświęcimiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Oświęcimia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Oświęcimia

użytek ekologiczny
  • "Łęg Kamieniec": 21.0 ha
  • "Łęg za torami": 15.0 ha
  • "Łęg Błonie": 14.0 ha
  • "Łęg Stare Stawy": 4.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Soła: 11.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Dolina rzeki Soły: 175.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Soły: 43.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Brzeszcze, Ochrona przyrody Oświęcim, Ochrona przyrody Libiąż
Przejdź na nowy: Geoportal Oświęcim

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: