Obszary chronione Parczew - Parczew

Ochrona przyrody w gminie Parczew

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Parczew? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Parczew, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Parczew

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie: 16.0 ha
  • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie - otulina: 1.9 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Parczewska: 373.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.01 ha
rezerwat
  • Jezioro Obradowskie: 83.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Parczewskie: 1682.0 ha
  • Dolina Tyśmienicy: 1297.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dębowa Kłoda
Przejdź na nowy: Geoportal Parczew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: