Geoportal Dębowa Kłoda - parczewski - Obszary chronione Dębowa Kłoda - parczewski

Obszary chronione Dębowa Kłoda - parczewski

Ochrona przyrody w Dębowej Kłodzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dębowej Kłodzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dębowej Kłody, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dębowej Kłody

obszar chronionego krajobrazu
 • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu:
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie: 26.0 ha
 • Poleski Park Krajobrazowy - otulina: 0.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Parczewska: 3089.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 50.0 ha
 • : 30.0 ha
 • : 29.0 ha
 • : 15.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 12.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 8.9 ha
 • : 6.1 ha
 • : 6.0 ha
 • : 4.1 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.4 ha
 • : 0.72 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.33 ha
rezerwat
 • Lasy Parczewskie: 157.0 ha
 • Królowa Droga: 39.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Parczewskie: 6817.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dębowa Kłoda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: