Obszary chronione Pasym - Pasym

Ochrona przyrody w gminie Pasym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pasym? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pasym, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pasym

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego: 7376.0 ha
  • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 4733.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 667.0 ha
użytek ekologiczny
  • Obiekt Stawowy Tylkowo: 187.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Kośno: 169.0 ha
  • Sołtysek: 39.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 4350.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dźwierzuty, Ochrona przyrody Purda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: