Geoportal Piaseczno - Piaseczno - Obszary chronione Piaseczno - Piaseczno

Obszary chronione Piaseczno - Piaseczno

Ochrona przyrody w gminie Piaseczno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Piaseczno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Piaseczno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Piaseczno

obszar chronionego krajobrazu
 • Warszawski: 5363.0 ha
park krajobrazowy
 • Chojnowski Park Krajobrazowy: 3702.0 ha
 • Chojnowski Park Krajobrazowy - otulina: 1769.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Stawy w Żabieńcu: 105.0 ha
 • Łąki Soleckie: 24.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wola Gołkowska - użytek 575: 1.4 ha
rezerwat
 • Uroczysko Shepana: 62.0 ha
 • Las Pęcherski: 15.0 ha
 • Biele Chojnowskie: 15.0 ha
 • Chojnów: 12.0 ha
 • Pilawski Grąd: 3.9 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Górki Szymona: 9.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lesznowola, Ochrona przyrody Raszyn, Ochrona przyrody Warszawa
Przejdź na nowy: Geoportal Piaseczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: