Obszary chronione Pilawa - Pilawa

Ochrona przyrody w gminie Pilawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pilawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pilawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pilawa

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 4559.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 110.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 547: 7.8 ha
 • użytek 566: 1.4 ha
 • użytek 548: 1.1 ha
 • użytek 556: 1.0 ha
 • użytek 565: 0.73 ha
 • użytek 545: 0.65 ha
 • użytek 562: 0.57 ha
 • użytek 544: 0.57 ha
 • użytek 546: 0.57 ha
 • użytek 559: 0.48 ha
 • użytek 555: 0.42 ha
 • użytek 549: 0.38 ha
 • użytek 553: 0.38 ha
 • użytek 561: 0.37 ha
 • użytek 552: 0.36 ha
 • użytek 557: 0.34 ha
 • użytek 551: 0.34 ha
 • użytek 550: 0.29 ha
 • użytek 564: 0.28 ha
 • użytek 560: 0.28 ha
 • użytek 563: 0.27 ha
 • użytek 554: 0.26 ha
 • użytek 558: 0.24 ha
rezerwat
 • Rogalec: 33.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Garwolin, Ochrona przyrody Osieck
Przejdź na nowy: Geoportal Pilawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: