Geoportal Płońsk - Pozwolenia na budowę Płońsk

Pozwolenia na budowę Płońsk

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Płońsku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Płońska. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Płońsku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Płońska

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Płońsku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV, oświetlenia drogowe w m. Płońsk,ul. Szkolna
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.68.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy E w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.235.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy E dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.194.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa na gaz ziemny wysokometanowy E dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.191.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.131.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafką pomiarową nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.41.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia z kablową rozdzielnicą szafową niskiego napięcia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.40.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wewnętrznego przyłącza wodociągowego, wewnętrznej linii zasilającej, zbiornika na gaz o poj, V=2700L z instalacją, zbiornika szczelnego bezodpływowego z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.81.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy E dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.68.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa sieci gazowej ś/c
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Płońsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: